Om invulling te kunnen aan de doelstelling, worden er door ST.E.F. Friesland verschillende werkzaamheden verricht.

De Stichting verzamelt tweedehands goederen, welke door particulieren en bedrijven worden ingebracht.

 

Tevens verzorgt ST.E.F. Friesland huisopruimingen.

De goederen uit de huisopruiming worden gebruikt voor de doelstelling van de Stichting.

Na binnenkomst van de goederen worden deze gesorteerd, nagekeken en schoongemaakt.

Vervolgens wordt een deel van de goederen in de winkel van de Stichting te koop gezet.

En een deel wordt klaargezet voor hulptransporten. 

De hulptransporten met tweedehands goederen gaan naar Oost-Europa,

waar de goederen worden verdeeld onder de allerarmste van de bevolking.

 

Om de bovenstaande werkzaamheden te bekostigen, worden de genoemde goederen verkocht in de winkel.

Hiermee wordt enige opbrengst gegenereerd.

Daarnaast worden inkomsten ontvangen uit giften, donatie, erfstellingen, legaten en schenkingen.

 

Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester.

De beschikbare middelen worden door de Stichting gebruikt voor het helpen van mensen in armoede.