Beloningsbeleid voor de bestuurders:

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De leden van het bestuur hebben alleen recht op een onkostenvergoeding voor de gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. 

 

Beloningsbeleid voor vrijwilligers:

ST.E.F. Friesland is een vrijwilligersorganisatie.

De vrijwilligers ontvangen een reiskosten van € 2,50 per dag of € 0.19 per km. 

En een vrijwilligersvergoeding van € 2.50 per dagdeel. 

Een dagdeel bestaat uit 4 uur werken op vrijwillige basis.