Om invulling te kunnen aan de doelstelling, worden er door ST.E.F. Friesland verschillende werkzaamheden verricht.

De Stichting verzamelt tweedehands goederen, welke door particulieren en bedrijven worden gebracht.

 

Tevens verzorgt ST.E.F. Friesland huisopruimingen.

De goederen uit de huisopruiming worden gebruikt voor de doelstelling van de Stichting.

Na binnenkomst van de goederen worden deze gesorteerd, nagekeken en schoongemaakt.

Vervolgens wordt een deel van de goederen in de winkels van de Stichting te koop gezet.

En een deel wordt klaargezet voor hulptransporten. 

De hulptransporten met tweedehands goederen gaan naar Oost-Europa,

waar de goederen worden verdeeld onder de allerarmste van de bevolking.

 

Daarnaast zorgt ST.E.F. Friesland voor kleine financiële sponsoring.

Om de bovenstaande werkzaamheden te bekostigen, worden de genoemde goederen verkocht in de winkels.

Hiermee wordt enige opbrengst gegenereerd.

Daarnaast worden inkomsten ontvangen uit giften, donatie , erfstellingen, legaten en schenkingen.

 

Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester onder freguent toezicht van het bestuur. 

De beschikbare middelen worden door de Stichting aangewend voor het helpen van mensen in nood.

Het geld wordt onder andere besteed aan kleine financiële sponsoringen zoals het financieel ondersteunen van kleine bejaardentehuizen, kleine tehuizen voor gehandicapte, gaarkeukens e.d. Tevens wordt het geld gebruikt voor goederen ten behoeve van de hulptransporten. Hierbij kan onder ander gedacht worden aan medicatie.