Posts met de tag doelen18.09.2019
Bogerman Christelijke Scholengemeenschap uit Sneek heeft 195 school tafeltjes en stoelen geschonken aan ST.E.F. wegens een fusie van 2 scholen. ST.E.F. heeft deze meubeltjes op transport gezet naar Roemeens Moldavië. De meubeltjes zijn verdeelt over scholen in Barlad, Baltateni en Bacani.
18.09.2019
Enkele vrijwilligsters van ST.E.F. en dames uit Grou hebben van wolresten nieuwe truien, mutsen, sjawls en sokken gebreid. Dit is op transport gegaan naar een weeshuis in Svaliava een klein bergdorp in de Oekraine. Er is daar veel armoede en weinig werk. Het weeshuis zorgt voor werkgelegen-heid in het dorp. De weeshuizen in de Oekraine zijn eigendom van de staat en de staat betaald dan ook de salarissen van de medewerkers. Het salaris is € 100,- per maand en daarvoor moeten ze werken in 2...
18.09.2019
ST.E.F. heeft fietsen gekregen van het bejaardenhuis Zonnegroep Noord in Marum. Deze fietsen zijn op transport gezet naar een tehuis voor geestelijk gehandicapte volwassen mensen in Banhalma. De blijdschap was zeer groot. Zulke fietsen zijn zo`n enorme luxe, daar hebben ze nooit geld voor.
15.08.2017
In Mezőkeresztes een klein dorpje in Hongarije staat een bejaardenhuis voor arme bejaarden mensen uit het dorp en omliggende dorpen. In juli heeft ST.E.F. een hulptransport gestuurd met daarin 20 in hoogte verstelbare ziekenhuisbedden met bijbehorende bed kastjes. Niet alleen voor de bejaarden maar ook voor het verplegend personeel zijn deze bedden een enorme luxe. De bedden in dit bejaardenhuis waren niet in hoogte verstelbaar en waren van een kwaliteit waar wij in Nederland niemand meer op...
15.08.2017
In Moldavisch Roemenië ligt het dorp Braila, daar woont en werkt pastor Costica Ralea. Een gepassioneerde man die zich inzet voor de allerarmste mensen. Hij heeft diverse dorpen onder zijn hoede. Twee van die dorpen zijn Viziru en Bordei Verde. Hier wonen mensen die in enorme armoede moeten zien dat ze in leven blijven. Samen met pastor Costica hebben we 2 gezinnen bezocht. De beide vaders werken hard om hun gezin te onderhouden. De kinderen gaan naar school dat is in Roemenië gratis maar de...
15.08.2017
Voor deze school heeft ST.E.F. computers, computerschermen en laptop's gebracht. De computers en computerschermen zijn afgeschreven en afkomstig uit de bibliotheek van Leeuwarden. De laptop's zijn afkomstig uit huisopruimingen en deze worden niet verkocht maar opgestuurd voor hergebruik. Allen krijgen uiteindelijk een tweede leven. Door de hoeveelheid kon de school een lokaal inrichten als computerlokaal. Onze medewerker de heer G. Wolters heeft allen voorzien van Engelse software. Alle...
15.08.2017
In Recea in Moldavisch Roemenië staat een heel klein schooltje in een arm dorpje. Elke keer als we een transport met schoolmeubelen sturen worden zij verdeeld over een aantal kleine scholen. Recea is hier er een van. ST.E.F. heeft nu nieuwe schriften en verfdozen voor de 100 kinderen die daar op school zitten gebracht, Ook educatieve spellen die we van een Nederlandse school hebben gekregen zijn daar gebracht. Zo proberen we met een kleine bijdrage de school te ondersteunen. Want het is voor...
15.08.2017
Na 2 jaar eindelijk toestemming om de tandartspraktijk te beginnen in de school van Barlad. De burgemeester van de Barlad gaat het salaris van de nieuwe tandarts betalen. Hiermee wordt een nieuwe baan gecreëerd en alle kinderen in Ballad kunnen nu naar de tandarts. Dit is een uniek project voor heel Roemenië waar kinderen gratis naar de tandarts kunnen. In september wordt de tandartspraktijk geopend door de minister van onderwijs van Roemenië en er zal ook allerlei media aanwezig zijn. Het...
01.01.2017
ST.E.F. Friesland heeft €1500,- gesponsord aan de Road club Barlad. De Road club Barlad brengt elk jaar rond de kerstdagen, met een aantal auto's voedsel en kleine cadeautjes in de afgelegen bergdorpen in Moldavisch Roemenië. Zie hieronder het filmpje.
01.09.2016
In maart van dit jaar hebben we twee hulptransporten met tweedehands schoolmeubelen naar Barlad in Roemenië gestuurd. Deze schoolmeubelen waren afkomstig van een school uit Harlingen. In de school van Barlad werden de schoolmeubelen verdeeld over 6 kleine scholen.

Meer weergeven