Doelomschrijving van ST.E.F. Friesland is mensen in nood ondersteunen met goederen en

eventuele financiële sponsoring om ze een menswaardig bestaan te geven.